Traumebehandling – SE terapi

Traumer handler om tab af kontakt – kontakten til dig selv, til din krop og oftest også til verden omkring dig.

Du oplever måske, du har ‘mistet dit liv’ og din livskraft, som om din frihed og dine valgmuligheder er blevet indskrænket eller helt forsvundet. Du kan opleve at du ikke er ‘dig selv’ længere.

Kroppens sansninger er måske forbundet med ubehag og andre mennesker opleves utrygge.

’Når du lever i overlevelsestilstand er din opmærksomhed fokuseret på, det som kan skade dig istedet for at mærke behag og glæde – Lær dig at leve igen’

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

Traumebehandling gennem SE-terapi

-Tilbage til livet igen gennem fokus på kroppen og nervesystemet

SE terapi har et særligt fokus på kroppen og dens reaktioner. Ved at arbejde nænsomt med dit nervesystem gennem kropsorienterede samtaler vil ubalancer langsomt balanceres.

Vi lytter til kroppens signaler og impulser og giver mulighed for, at du kan reagere og bevæge dig fra stresstilstand og låsthed mod balance og ro. Slumrende impulser og områder vækkes til live og nye mulige reaktioner opstår.

En traumreaktion kan skyldes mange ting. Det kan være reaktionen i kroppen og nervesystemet efter:

  • En ulykke
  • Vold, overgreb
  • Belastende relationer – herunder opvækst, parforhold
  • Tab af noget betydningsfuldt -jobbet, arbejdsevnen, førlighed
  • Pludselig at miste en af sine kære

SE terapi har et særligt fokus på kroppen og dens reaktioner. Ved at arbejde nænsomt med dit nervesystem gennem kropsorienterede samtaler vil ubalancer langsomt balanceres.

Vi lytter til kroppens signaler og impulser og giver mulighed for, at du kan reagere og bevæge dig fra stresstilstand og låsthed mod balance og ro. Slumrende impulser og områder vækkes til live og nye mulige reaktioner opstår.

Låstheden i kroppen og sindet slipper efterhånden og erstattes af livskraft, glæde og mod. Du vil efterhånden føle dig ‘i bedre synk’ med dig selv.

Somatic Experiencing® (SE-terapi) er udviklet af Peter Levine. Det er en metode, som understøttes af den nyeste forskning inden for  bl.a. neurobiologi og neuroaffektivpsykologi

Se video Dr. Peter Levines introduktion til Somatic Experiencing® – om naturens måde at heale traumer:

Peter Levine observerede at dyr ikke traumatiseres, ellers ville de ikke overleve i naturen. Når dyr er udsat for farer reagerer de på én af tre måder:

  • De flygter
  • De går til angreb
  • De går i ”frys” hvilket vil sige, at de paralyserer sig (bliver musestille), indtil faren er drevet over

Når faren er ovre, ryster dyret sig ‘til live igen’ – ryster traumet af sig.

I SE terapi arbejder man ud fra en antagelse om, at vi mennesker reagerer på samme måde, som dyrene på fare, men kan sidde fast i fryset eller nedlukningen, idet vi ikke får ‘rystet os fri’ af traumet og ‘til live igen’ efter en voldsom begivenhed, hvor vi i skræk er gået i frys. Dyr gør noget vi ikke gør. De gør forsvarsbevægelserne færdige – kamp eller flugt bevægelser, og derefter kommer der en reaktion en slags forløsning i nervesystemet, som ses som sitren eller rysten.

Udtalelser

Når livet ikke føles trygt indeni er det vanskeligt at klare udmattelse og pres. Efter en overvældende oplevelse kan det være svært på egen hånd at finde tilbage til tryghed og ro

Når livet ikke føles trygt indeni er det vanskeligt at klare udmattelse og pres. Efter en overvældende oplevelse kan det være svært på egen hånd at finde tilbage til tryghed og ro

Når livet ikke føles trygt indeni er det vanskeligt at klare udmattelse og pres. Efter en overvældende oplevelse kan det være svært på egen hånd at finde tilbage til tryghed og ro

For os mennesker gælder det, at når vi kommer ud af denne instinktive tilstand, så kommer angsten og den gør, at vi undlader at færdiggøre forsvarsbevægelserne. Det betyder så at den voldsomt store spænding og energi, som er aktiveret i nervesystemet ophobes og spærres inde i kroppen, man sidder så at sige fastlåst i alarmberedskabet, hvorved der kan udvikles symptomer som beskrevet. Derfor er kernen i traumebehandlingen at få adskilt denne nedlukkede frystilstand i nervesystemet fra angsten/frygten. vi skal have mobiliseret kroppen igen.

Symptomerne på denne frystilstand kan være smerter i kroppen, humørsvingninger, urolig nattesøvn og dårlig koncentration, pludselige angstreaktioner og mærkelige fysiske fornemmelser og symptomer. På sigt kan det, hvis kroppen ikke hjælpes til at få reguleret den ophobede aktivering, udvikle sig til komplekse symptomer som eksempelvis PTSD, depression, angst, migræne og kronisk træthed.

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

Kontakt mig

For os mennesker gælder det, at når vi kommer ud af denne instinktive tilstand, så kommer angsten og den gør, at vi undlader at færdiggøre forsvarsbevægelserne.

Det betyder så at den voldsomt store spænding og energi, som er aktiveret i nervesystemet ophobes og spærres inde i kroppen, man sidder så at sige fastlåst i alarmberedskabet.

4 + 4 = ?