Somatisk tilknytnings terapi – Sate®

Den nyeste forskning indenfor udviklingspsykologi tyder på, at mere og mere af vores udvikling er styret af, hvad der skete i de første 6 mdr af vores liv, at graden af hvor sikkert tilknyttet vi er påvirker udviklingen af vores hjerne og at forstyrrelser i denne tilknytningen påvirker vores evner til indlæring, til relationsdannelse og vores fornemmelse af os selv som et MIG.

Kropsterapi gennem regulering og træning

Gennem regulering og træning af selvregulering af dit nervesystem er det muligt at opnå en fri og rolig tilstedeværelse i livet og fornemmelse af et stærkt kropsligt forankret selv – Full Embodiment . Jeg har en bred vifte af muligheder at tilbyde dig, hvis du ønsker at arbejde med kroppens sprog og ønsker at lære at forstå det sprog og lytte og tale det.

Krop, sansning og fornemmelser spiller altid en rolle i mit arbejde, enten direkte eller som baggrund for det vi taler om. Nogle af de tilgange jeg har videreuddannet mig indenfor har et særligt kropsligt fokus, læs mere om Somatic Experiencing (se under traumebehandling)

TILKNYTNING: Vores liv og relationer som voksne har tæt sammenhæng med, hvordan vi som børn blev mødt af vores forældre eller andre betydningsfulde tilknytningspersoner. Den måde vi lærte at knytte os til vores tidligste omsorgspersoner har skabt en model for, hvordan vi indgår i relationer til andre mennesker. Denne tilknytningsmodel bringer vi med os videre i livet. Modellen kaldes også vores tilknytningsmønster. Vores tilknytningsevne er instinktiv og fortsætter resten af livet, men er ikke så kraftig, som den er i de første leveår.

Vi kan være trygt eller utrygt tilknyttede, hvilket får betydning for vores måde at forstå os selv og andre på – for hele vores måde at være i verden. Det vil sige, om vi møder verden  åbent og tillidsfuldt, eller om vi føler os usikre og måske frygtsomme og ængstelige i forhold til egne kompetencer og i forhold til andres intentioner.

Nære relationer drives almindeligvis af vores behov for beskyttelse og omsorg og længslen efter samhørighed, intimitet og venskaber. Vores relationer ødelægges og kompliceres samtidig af frygten for forladthed, for skam, ensomhed og adskillelse.

Vi kan ende op med at bruge alle vores ressourcer på at holde krampagtigt fast – selv i relationer, som ikke tjener vores bedste, eller måske ende op med helt at undgå at komme rigtigt tæt på andre.

Tilknytnings adfærden er aktiv hele livet igennem. Det der er gået galt i relationer, kan også repareres og heles i relationer. I tilknytningsterapi arbejder vi med dine måder, at forbinde dig med andre mennesker på. Når du fortæller din historie, vil jeg fokusere meget på dine kropslige reaktioner og på dit nervesystemet, da der første 6 måneder af dit liv ikke var noget sprog og da dit sproget var begrænset i dine første leve år, ligesom hukommelsen heller ikke er intakt, så sporene fra denne periode er primært til stede i dit nervesystem.