Somatic Experiencing

Tilbage til livet igen gennem fokus på kroppen og nervesystemet

SE terapi har et særligt fokus på kroppen og dens reaktioner. Ved at arbejde nænsomt med dit nervesystem gennem kropsorienterede samtaler vil ubalancer langsomt balanceres. Vi lytter til kroppens signaler og impulser og giver mulighed for, at du kan reagere og bevæge dig fra stresstilstand og låsthed mod balance og ro. Slumrende impulser og områder vækkes til live og nye mulige reaktioner opstår. Låstheden i kroppen og sindet slipper efterhånden og erstattes af livskraft, glæde og mod. Du vil efterhånden føle dig ‘i bedre synk’ med dig selv.

Som mennesker ønsker vi ofte at forstå og tænke os til løsninger. Kroppen og dens reaktioner opleves for mange, som ‘værende i vejen’ og en forhindringen for, at leve det liv vi ønsker. i SE terapi vil du opleve at kroppen har mange kloge svar, når du lærer at lytte til dem. Kroppen kan guide dig mod større tryghed og sikkerhed i dig selv.

En traumreaktion kan skyldes mange ting. Det kan være reaktionen i kroppen og nervesystemet efter:

  • En ulykke
  • Vold, overgreb
  • Belastende relationer – herunder opvækst, parforhold
  • Tab af noget betydningsfuldt -jobbet, arbejdsevnen, førlighed
  • Pludselig at miste en af sine kære

Somatic Experiencing® (SE-terapi) er udviklet af Peter Levine. Det er en metode, som understøttes af den nyeste forskning inden for  bl.a. neurobiologi og neuroaffektivpsykologi

Peter Levine observerede at dyr ikke traumatiseres, ellers ville de ikke overleve i naturen. Når dyr er udsat for farer reagerer de på én af tre måder:

  • De flygter
  • De går til angreb
  • De går i ”frys” hvilket vil sige, at de paralyserer sig (bliver musestille), indtil faren er drevet over

Når faren er ovre, ryster dyret sig ‘til live igen’ – ryster traumet af sig.

Se video Dr. Peter Levines introduktion til Somatic Experiencing® – om naturens måde at heale traumer: