Psykoterapi

Psykoterapi kan være en hjælp hvis du ønsker

 • at bruge dine ressourcer bedre
 • større frihed og glæde i dine relationer
 • at finde redskaber til at håndtere stress og svære følelser
 • hjælp til at bryde med et negativt tanke eller handlemønster
 • et dybere kendskab til dig selv og dit værd
 • at skabe en grundlæggende forandring i dit liv
 • større livsglæde

“We cultivate love when we allow our most vulnerable and powerful selves to be deeply seen and known” Brené Brown

“Courage starts with showing up and let ourselves be seen” Brené Brown

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

Måske oplever du dig ‘ude af dig selv’ og bakser med tanker og følelser som tristhed, sårbarhed, angst og føler dig magtesløs, låst, stresset eller energiforladt.

Måske oplever du, at du har svært ved at ‘tage vare på dig selv’ eller ‘være dig selv’ i særlige relationer eller det meste af tiden.

Det kan være at du er i en særligt vanskelig periode i dit liv og har måske mistet eller oplevet noget traumatisk og har brug for hjælp til at komme videre.

Psykoterapi vil støtte og hjælpe dig til at finde et større livsrum, så din hverdag og dine relationer vil præges af mere livskvalitet.

Hvad er psykoterapi

Psykoterapi bliver også kaldt samtaleterapi. Det er samtaler med et helt særligt fokus, som handler om at identificere hvilke tanker, følelser og oplevelser, der optager dig. Vi vil fokusere på og finde frem til de mønstre, dynamikker og overbevisninger, som du har brug for hjælp til at ændre. Målet er at du kommer til at opleve et større råderum – mere frihed, livfuldhed, glæde, nærvær, ro, handlekraft, mening eller det som netop du har brug for, så din hverdag og dine relationer vil præges af mere livskvalitet.

HVOR LANG TID ET TERAPIFORLØB TAGER er individuelt. Nogle oplever at enkelte samtaler er givende. Ofte vil et lidt længere forløb være det mest meningsfulde, da gamle vaner og mønstre tager tid af ændre og gøre til nye handlemuligheder og bedre vaner.

  Jeg har lang erfaring med:
 • særligt sensitive
 • ramt af stress
 • ramt af tab eller sorg
 • oplever livskrise
 • udsat for vold eller overgreb
 • berørt af frygt eller angst
 • ramt af chok og traumer
 • kæmper med kroniske smerter
 • kæmper med spiseforstyrrelse
 • psykisk sårbare
 • kæmper med lavt selvværd
 • pårørende til menesker der er væltet af livet på forskellige måder

Jeg etablerer et trygt, tillidsfuldt og nysgerrigt rum

Jeg etablerer et trygt rum – et nysgerrigt og tillidsfuldt rum, hvor du vil opleve, at der er tillid til dit liv. Her vil vi sammen gå på opdagelse i betydningsfulde oplevelser og erfaringer i dit liv. Og hvis vi arbejder med kropsterapi, lytter vi til kroppens fortællinger og nervesystemets sprog.

Vi undersøger og finder alternativer til det, der er fastlåst, begrænsende og udfordrende. Efterhånden vil du opleve, at du lever mere i overensstemmelse med dine ønsker, drømme og håb. Og vil opleve at du lærer dig selv bedre at kende.

Du finder strategier til, hvordan du lærer at leve med det, du ønsker at leve med, og forandre det du ønsker at forandre i dit liv. Således vil du med tiden opleve, at du lever et liv, hvor du føler dig mere i balance, og nærmere det liv du ønsker at leve.

Kropslige sansninger og kropsarbejde, kreative udtryk, tegning, indre billeder og mindfulness  kan inddrages efter behov og i dialog med dig.

Arbejdet med dit tilknytningsmønster: Hvis du ikke er blevet næret og opfyldt med kærlighed, nærvær og oplevelsen af værd, kan måden, hvorpå du håndterer livet, være præget af nogle strategier, som en gang var meget hensigtsmæssige – de redde måske dit liv. Måske er de strategier ikke længere hensigtsmæssige – måske forhindrer de dig i at indgå i relationer eller være til stede i verden, på den måde du ønsker nu.

Derfor kan vores fokus i terapien i en periode være dine nære relationer, og det som udspiller sig i rummet mellem os, når du begynder at se på dine gamle sårbarheder og tilknytningserfaringer. Se Somatisk tilknytningsterapi

Det kan være svært at tage det første skridt til at søge hjælp. Måske har du lært, at problemer ‘ikke er noget, man taler om’.
Kom som du er, og som du har det. Måske er det tydeligt for dig, hvad du ønsker at arbejde med, ellers vil vi sammen undersøge og finde frem til det.

Jeg tilstræber at arbejde normkritisk, hvilket betyder, at jeg søger at have en bevidsthed omkring normer, fordomme og stereotypiseringer.

Du vil altså ikke opleve mig problematisere hverken krop, køn eller seksualitet eller forstå et normbrud som årsagen til det du kæmper med.

Udtalelser

Hos Jeanet oplevede jeg at blive mødt, ikke kun på et bevidst plan men på et meget dybt niveau, der gav sig udslag i mod til at være i kontakt med kroppen og til at genfinde gemte og glemte ressourcer. Det var en oplevelse af, at Jeanet med sin viden om sindets og kroppens funktioner, trygt og sikkert førte mig gennem mit selvs krinkelkroge og blokeringer. Og på en virkelig blid måde gav kroppen mulighed for at begynde en genopbyggelse af sig selv og dermed åbne døren til en større væren. (sissel Saraz)

Kære Jeanet jeg har fået mere ud af mit forløb hos dig, end jeg nogensinde turde håbe på. Da jeg kom ind ad døren hos dig, var jeg så meget slave af mine mønstre og blev ved med at “falde i” og vende tilbage til det voldelige parforhold, der var så ødelæggende. Jeg havde angst og så svært ved at mærke mig selv. Samtalerne med dig var i en lang periode det eneste, som holdt mig oppe. Terapien lærte mig så meget, og jeg er dig dybt taknemmelig for, at jeg idag har et helt andet liv. Jeg mærker mig selv, mine grænser og troen på mit værd og har mod på livet. Og ja jeg er nu på 3. år i et dejligt forhold. Jeg kan pege på mange ting som var særligt – du ved, at  jeg havde prøvet meget terapi, før jeg fandt frem til dig. Noget som betød, at jeg blev ved og ikke gav op var, at du med stor tålmodighed altid hjalp mig op at stå igen, når jeg faldt. Du er det første menneske jeg har mødt, som virkelig troede på, at jeg kunne få det bedre, og jeg følte aldrig, du var skuffet eller mistede tålmodigheden med mig. Din tillid til mig har været så forvandlende – sådan burde mange flere blive mødt. Hvis jeg en dag skulle få brug for hjælp igen ved jeg hvor hjælpen er. Tak 🙂 (Maria 31 år)

Hos Jeanet oplevede jeg at blive mødt, ikke kun på et bevidst plan men på et meget dybt niveau, der gav sig udslag i mod til at være i kontakt med kroppen og til at genfinde gemte og glemte ressourcer. Det var en oplevelse af, at Jeanet med sin viden om sindets og kroppens funktioner, trygt og sikkert førte mig gennem mit selvs krinkelkroge og blokeringer. Og på en virkelig blid måde gav kroppen mulighed for at begynde en genopbyggelse af sig selv og dermed åbne døren til en større væren. (sissel Saraz)