Imago parterapi ®

Bliv set, hørt, forstået og anerkendt

De fleste af os ønsker og længes efter kontakt, forbundethed og oplevelsen af at blive set og anerkendt:  ultimativt at blive elsket som den vi er.

Imago parterapi er en terapiform der lærer jer at skabe et mere bevidst og forpligtende parforhold. I vil opleve at jeres forhold vil kunne blive en kilde til heling, udvikling og vækst – til en dyb tryghed og en kilde til intens nydelse.

“…Only through each other can we live and breath, and no one creates alone…”

Sonja Ferlov Mancoba

’At elske et andet menneske er måske den sværeste opgave, der er blevet os mennesker tildelt, den ultimative opgave, den vigtigste test og beviset, værket som alt andet blot er forberedelse til. At elske betyder i første instans ikke sammensmeltning, overgivelse og forening med en anden – det er en kraftig tilskyndelse til at modnes, til at blive noget i sig selv, til at blive verden, til at blive verden i sig selv for en andens skyld, det er et mægtigt, krævende forlangende til dig, noget der vælger dig og kalder dig til endeløse vidder’

-Rainer Maria Rilke
Fra Breve til en ung poet – 1904

Fravær af kontakt intimitet og forbundethed – Hvor blev den af?

  • Måske oplever i lige nu at i konstant taler forbi hinanden og afstanden mellem jer kun bliver større
  • Måske føler du dig dybt såret og opfyldt af håbløshed efter mange sårende oplevelser og uforløste konflikter
  • Måske har i begge gået i individuel terapi og har indset en masse omkring egne mønstre, men havner igen og igen i samme konflikt, som synes umulig at forandre
  • Måske længes du inderligt efter den nærhed, intimitet, lethed og leg i havde en gang, men som nu synes som aldrig at have eksisteret
  • Måske står i på grænsen til en skilsmisse

Selv parforhold på grænsen til skilsmisse kan bringes tilbage på sporet. Og hvis det ikke lykkes, kan Imago terapien hjælpe jer gennem sorgen og vreden over jeres tabte relation.

For mange skilsmisser gælder det at man skal genetableres sig som forældre for de børn man er fælles om. også denne proces bliver meget lettere med Imago dialogen.

At forstå et mønster er ikke det samme som at forandre det

Indsigt i mønstre kan formidle et kognitivt skifte, men forandring kræver både et kognitivt og et emotionelt skifte.

Imago dialogen træner jer i at turde forblive emotionelt nærværende, når impulsen til enten at trække sig væk eller at kæmpe melder sig, som helt kropslige impulser,

fra dybet af livet og jeres respektive historier.

At forblive emotionelt nærværende er en kamp, der udfordrer os på det dybeste plan. Alle de strategier vi har lært os gennem livet for at undgå at mærke forkerthed, forladthed, smerte og skam viser sig ofte at være de selv samme strategier, som fjerner os fra at mærke kontakt og forbundethed. Det giver jo rigtig god mening! Det var jo strategiens formål, da den udviklede sig i barndommen. Dengang var det en livsnødvendig selvbeskyttelse at undgå at mærke. Den har bare udtjent sit formål i dag.

Kendetegnende for imago parterapeutisktilgang er troen på, at jeres parforhold kan være en kilde til personlig vækst og udvikling. Og troen på at det er muligt at skabe et mere tilfredsstillende og harmonisk forhold gennem en dybdegående kommunikation og forståelse af hinandens behov og ønsker.

I vil få hjælp til at identificere de dybere følelser og tidligere erfaringer, der kan påvirke jeres nuværende kommunikation og forholdsmønstre.

Imago dialogen – Det er jeres kontakt der er i fokus.

Imago parterapi adskiller sig særligt fra andre parterapeutiske tilgange ved at størstedelen af terapisessionen former sig som en samtale mellem dig og din partner. Det er jeres kontakt der er i fokus. Det er rummet imellem jer vi arbejder med og skaber rigtigt gode forudsætninger for vil udvikles mod mere:

Kontakt

Forbundethed

Nærvær

Sårbarhed

Heling

Tryghed

Nysgerrighed

Gensidighed

Bevidsthed

Indsigt

Omsorg

Empati

Glæde

Livfuldhed

Imago parterapi er baseret på de bedste elementer fra andre kendte terapiformer.

Parterapien er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner, og det er min opgave at guide og støtte den samtale. Som terapeut fungerer jeg nærmest som en ’coach’ eller ’facilitator’ for forholdet.

Målet med imago parterapi er derfor at styrke din og din partners kontakt, dialog og tilknytning. Så i føler jer hørt, set, forstået og anerkendt af hinanden. Det mål nås selvfølgelig bedst, hvis det er jer, der taler med hinanden.

Imago dialogen er en enkel og meget effektiv samtale eller ’intentionel dialog’ struktureret så i får opbygget en tydelig ramme og struktur, nogle spilleregler og guidelines i kan tage med jer. I vil i denne form opleve at i på lige fod begge kommer til orde og er sikre på at få plads – at i får kontakt og er i kontakt. Strukturen skaber med andre ord et trygt fælles rum, der giver jer mulighed for følelsesmæssig og personlig udforskning og udvikling. I vil opleve at jeres kommunikation og indbyrdes forståelse af hinandens behov og ønsker styrkes. Og at vi kan identificere og arbejde med de evt. konflikter og uoverensstemmelser der er imellem jer.

Det vigtigste budskab i Imago dialogen er: LYT – ikke fortolke og ikke vurdere!

’Det modsatte af en dyb sandhed er ikke en løgn, men en anden dyb sandhed’

– Nils Bohr

De færreste af os har det godt med at blive fortolket af andre. Medmindre vi selv har bedt om det. Til gengæld ønsker vi i alle tætte og betydningsfulde relationer og at blive set og hørt på en nærværende og afstemt måde. Kun gennem sådan en kontakt og oplevelse af at blive set, kan vi komme frem til vores egne tolkninger af hvem vi er, og hvad vi vil og har brug for.

Hele livet – Fra vugge til grav har vi brug for vigtige eller ’betydningsfulde andre’, der kan lytte nærværende og støtte os på den livslange rejse mod at opdage og genopdage os selv. og ja skabe os selv på ny livet igennem.

Den helt eventyrlige oplevelse af at blive opdaget og komme til live, er det mange af os forbinder med det meget intense møde vi kalder forelskelsen.

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133