SOMA Embodiment®

En fornemmelse af at være embodiet – at være forbundet

SOMA Embodiment® er en kropsterapeutisk metode, der arbejder på at skabe en fleksibel stabilitet i kroppen gennen berøring og bevægelse.

Du vil opleve at få kontakt til et kropsligt mere forankret og trygt indre og ydre rum, mærke dine grænser, og opleve at hvile mere i, og føle dig godt tilpas i dig selv gennem SOMA arbejdet. Opnå en oplevelse af at hvile i sig selv, med en kropslig, mental og emotionel styrke i mødet med verden.

SOMA Embodiement ® skaber forankring af kroppen gennem bevægelse og berøring med elementer fra Somatic Experiencing metoden. Vi arbejder med normalisering af dine sanseoplevelser gennem dit forhold til tyngdekraften, din jordforbindelse, din orienteringen i det indre og ydre rum.

SOMA Embodiement åbner Det Haptiske System. 

Det Haptiske system er en slags koordinerende system, der giver og modtager informationer fra den indre kropslige og fra den ydre fysiske verden. 

Det Haptiske system giver os oplevelsen af bevægelse, styrke, rum, fylde og en væren tilstede i kroppen gennem samarbejdet mellem de indre og ydre sansninger. En subtil koordination af følereceptorer, synet, hørelsen og proprioception.

Med andre ord styrkes det sociale engagement – det fysiske, psykiske og sociale nærvær gennem haptisk kommunikation, ved at vi åbner op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft og alle de informationer vi modtager fra omgivelserne.

Vi arbejder med berøring og bevægelser, med opmærksomhed på og nærvær i oplevelsen af forskellen på at berøre og at blive berørt, forskelle på indtryk og udtryk mm.

Målet i SOMA arbejdet er at genoprette den fulde sanseopfattelse og den sanse og kropsopfattelse i bred forstand, som blev tabt i forbindelse med traumet eller aldrig blev fuldt udviklet pga manglende støtte. Derfor er SOMA en vigtig understøttelse af psykoterapi, Somatic Experiencing®, SATe® og KST

SOMA Embodiment® er udviklet af psykolog phd Sonia Gomes https://soniagomesphd.com. Ud fra en forståelse af at i ethvert traume, sker der et brud på den sensomotoriske koordination; dette kan ske på ethvert stadie af vores menneskelige udvikling. Derfor skal kroppen, før forløsning af emotionelle traumer kan ske, have opnået en fysisk stabilitet.

SOMA-Embodiment øvelser og touch hjælper dig med at navigere gennem låste mønstre og traumer med en kropslig opmærksomhed på bevægelses- og sansesystemetsystemet og det sociale/relationelle nervesystem således, at du oplever at du genopretter fysisk stabilitet, nærvær og balance.

Vi arbejder altså nænsomt med forløsningen af det fastlåste i din krop og dit nervesystem  for at optimere psykologiske funktion, orientering og modstandskraft. Dette giver en oplevelse af større rummelighed i dig selv, i dine relationer og skaber lethed og glæde.