SOMA

En fornemmelse af at være embodiet – og at være forbundet

SOMA er en kropsterapeutisk metode.

Vi arbejder på at skabe fleksibel stabilitet i kroppen

Denne fleksible stabilitet giver en oplevelse af en stærk fysisk og følelsesmæssig empowering. En oplevelse af at hvile i sig selv.

Når vi oplever trygt at kunne orientere os i rummet, i kontakt med andre og i relation til sig selv, vil traumer og kropslige ubalancer nemmere kunne reguleres og forløses.

Du vil opleve at få kontakt til et kropsligt mere forankret og trygt indre og ydre rum gennem SOMA arbejdet. 

SOMA er øvelser i at skabe forankring af kroppen gennem bevægelse og berøring med elementer fra Somatic Experiencing metoden. Vi arbejder med normalisering af dine sanseoplevelser gennem dit forhold til tyngdekraften, din jordforbindelse, din orienteringen i det indre og ydre rum.

Inden for SOMA taler man om Det Haptiske System. 

Det Haptiske system er en slags koordinerende system, der giver og modtager informationer fra den indre kropslige og fra den ydre fysiske verden. 

Det Haptiske system giver os oplevelsen af bevægelse, styrke, rum, fylde og en væren tilstede i kroppen gennem de indre sansninger. En subtil koordination af følereceptorer, synet, hørelsen og proprioception.

Med andre ord styrkes det sociale engagement – det fysiske, psykiske og sociale nærvær gennem haptisk kommunikation, ved at vi åbner op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft og alle de informationer vi modtager fra omgivelserne.

Vi arbejder med berøring og bevægelser, med opmærksomhed på og nærvær i oplevelsen af forskellen på at berøre og at blive berørt, forskelle på indtryk og udtryk mm.