Supervision

Supervision er med til at sikre faglig udvikling, kvalitet og engagement samt højne trivslen og etablere en sikker fagpersonlig identitet.

Jeg tilbyder supervision og coaching på faglige og fagpersonlige problemstillinger. For så vel enkelpersoner og grupper – både monofaglige og tværfaglige.

 • Undersøgelse af egen praksis
 • Sparring ved vanskelige dilemmaer i arbejdet
 • Refleksion i personalegruppen
 • Udvikling af samarbejdet
 • Hjælp til at bearbejde svære eller voldsomme oplevelser

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

Jeg tilbyder et trygt, ambitiøst og udfoldende rum, hvor det er muligt at undersøge og tale om egne erfaringer, tankespor og mavefornemmelser.

Gennem samtaler og evt. kreative processer  arbejder vi sammen om at

 • skabe klarhed
 • værdirefleksion
 • meningsskabelse 
 • forandring i arbejdet.

Jeg er inspireret af

 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Somatic experiencing traumeterapi
 • Eksistentielt arbejde
 • Kunstterapeutisk arbejde
 • Narrativ og systemisk tilgang
 • Kropslig selvudvikling og nærvær

Planlægning af forløb og metodevalg

Vil altid foregå i en løbende dialog og med udgangspunkt i, hvad der giver mening for gruppen og den enkelte.

Det er muligt at aftale enkeltsessioner ved akutte behov eller længere supervisionsforløb.

Kontakt mig

Kontakt mig for en i første omgang uforpligtende indledende samtale. Hvor vi udveksler på jeres behov og ønsker og på mine tanker og ideer.

Hvis denne samtale resulterer i forestillinger, som vi ønsker at gå videre med, aftales det videre forløb i en fortsat dialog om mål, rammer, indhold.

Det er afgørende, at alle deltagere i et forløb oplever at arbejdet opleves vedkommende og meningsfuldt.

Udtalelser

 Jeanet har superviseret ATA, alternativ til anbringelse igennem de sidste 5 år. Både i forskellige grupper og individuelt.
 Jeanet formår både med sin personlighed og med sine metoder at få alle til at se sider og resourcer ingen vidste de havde. Medarbejderne går altid berigede fra supervisionen, mere tænksomme og med øje på egne skjulte ideer, der er kommet op til overfladen i  supervisionen. Som leder oplever jeg, at Jeanet er et stærkt medvirkende element til at vores trivsel i ATA er i top, hvilket betyder, stærke faglige medarbejdere med stort set intet sygefravær, høj arbejdsmoral og en masse god energi. Jeanet er faktisk blevet en stor del af ATA. 
ATA er et dagtilbud i Odense kommune for anbringelsestruede børn.
De bedste anbefalinger fra Karin Verdoner – Leder af ATA alternativ til anbringelse. Cibu center for indsatser til børn og unge Odense kommune

“Jeanet har en sjælden evne til at støtte os i at finde klarhed og få overblik og finde frem til, det vi måske allerede ved, men ikke altid kan få øje på. Det rum vi oplever, hun skaber er på en gang meget respektfuldt og nænsomt og funklende klart, skarpt og helt tydeligt. Jeg går altid opløftet, klogere, fuld af tillid til min faglighed og med blik for muligheder fremfor begrænsninger – hun lærer os at fokusere på det, der virker, og det som kan blomstre – får os til at lette lidt over problemerne og få øje på deres sammenhæng og ikke mindst os selv. Jeg ser altid frem til supervision”  – Pædagog og familieterapeut.

“Du formår at ”tage tempoet ud af samtalen”, forstået på den måde, at du tør dvæle ved detaljer i fortællingen, udforsker, er nysgerrig og meget meget lyttende. At du viser interesse  for det, jeg fortæller, på den måde, som du gør, betyder at jeg selv bliver nysgerrig på min fortælling, og at jeg derfor selv sætter tempoet ned, og begynder at kigge mig rundt.” 

Eva Kragh, fagansvarlig efter- og videreuddannelse i vejledning, supervision og coaching UCC kbh – underviser og konsulent Dispuk

“I starten var jeg sikker på, at det ikke var noget for mig at tegne – det virkede lidt “langhåret”, men jeg må indrømme, at jeg er nået langt længere og hurtigere bagom forståelsen af sammenhænge og ind i, hvad jeg kan stille op. Og jeg er blevet meget bedre til at huske at lytte til min mavefornemmelse og bruge det konstruktivt og frugtbart i mit arbejde”

Familiekoordinator

Kontakt mig

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133