Traumebehandling – SE terapi

Traumer handler om tab af kontakt – kontakten til dig selv, til din krop og oftest også til verden omkring dig.

Du oplever måske, du har ‘mistet dit liv’ og din livskraft, som om din frihed og dine valgmuligheder er blevet indskrænket eller helt forsvundet. Du kan opleve at du ikke er ‘dig selv’ længere.

Kroppens sansninger er måske forbundet med ubehag og andre mennesker opleves utrygge.

“Traumet sidder i kroppen ikke historien” – Traumer sætter sig i kroppen og nervesystemet og dermed i vores oplevelse af os selv, nuet og verden omkring os.

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

TYPISKE SYMPTOMER VED TRAUMER:

 • Nedsat koncentration
 • Irritabilitet
 • Træthed
 • Anspændthed
 • Uro
 • Agtpågivenhed
 • Ensomhed
 • Isolation
 • Frygt
 • Tunghed
 • Ligegyldighed
 • Meningsløshed

SE terapi har et særligt fokus på kroppen og dens reaktioner. Ved at arbejde nænsomt med dit nervesystem gennem kropsorienterede samtaler vil ubalancer langsomt balanceres.

Vi lytter til kroppens signaler og impulser og giver mulighed for, at du kan reagere og bevæge dig fra stresstilstand og låsthed mod balance og ro. Slumrende impulser og områder vækkes til live og nye mulige reaktioner opstår.

Låstheden i kroppen og sindet slipper efterhånden og erstattes af livskraft, glæde og mod. Du vil efterhånden føle dig ‘i bedre synk’ med dig selv.

I SE terapi arbejder man ud fra en antagelse om, at vi mennesker reagerer på samme måde, som dyrene på fare, men kan sidde fast i fryset eller nedlukningen, idet vi ikke får ‘rystet os fri’ af traumet og ‘til live igen’ efter en voldsom begivenhed, hvor vi i skræk er gået i frys. Dyr gør noget vi ikke gør. De gør forsvarsbevægelserne færdige – kamp eller flugt bevægelser, og derefter kommer der en reaktion en slags forløsning i nervesystemet, som ses som sitren eller rysten.

Arbejdet med gamle traumer før det aktuelle: Vores evne til at hele efter tab og traumer kan være meget afhængig af de relationer, vi har haft til vores forældre eller tidlige omsorgspersoner. Jo mere vi er blevet næret i disse relationer og opfyldt med kærlighed. Jo bedre er vores evne til at hele og komme os oven på de fysiske og psykiske traumer og chok livet byder os. Derfor kan det i traumebearbejdning undertiden være nødvendigt også at arbejde med begivenheder fra før selve traumet for at forløse det aktuelle traume. Her vil vi arbejder vi med tilknytningserfaringerne og skaber erfaringer i nervesystemet med sikkerhed – SATe, som er Somatic Attachment Therapy

For os mennesker gælder det, at når vi kommer ud af denne instinktive tilstand, så kommer angsten og den gør, at vi undlader at færdiggøre forsvarsbevægelserne. Det betyder så at den voldsomt store spænding og energi, som er aktiveret i nervesystemet ophobes og spærres inde i kroppen, man sidder så at sige fastlåst i alarmberedskabet, hvorved der kan udvikles symptomer som beskrevet. Derfor er kernen i traumebehandlingen at få adskilt denne nedlukkede frystilstand i nervesystemet fra angsten/frygten. vi skal have mobiliseret kroppen igen.

Symptomerne på denne frystilstand kan være smerter i kroppen, humørsvingninger, urolig nattesøvn og dårlig koncentration, pludselige angstreaktioner og mærkelige fysiske fornemmelser og symptomer. På sigt kan det, hvis kroppen ikke hjælpes til at få reguleret den ophobede aktivering, udvikle sig til komplekse symptomer som eksempelvis PTSD, depression, angst, migræne og kronisk træthed.

Kontakt mig

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133