Traumeterapi

Traumer handler om tab af kontakt – kontakten til dig selv, til din krop og oftest også til verden omkring dig.

Du oplever måske, du har ‘mistet dit liv’ og din livskraft, som om din frihed og dine valgmuligheder er blevet indskrænket eller helt forsvundet. Du kan opleve at du ikke er ‘dig selv’ længere.

Kroppens sansninger er måske forbundet med ubehag og andre mennesker opleves utrygge.

“Traumet sidder i kroppen ikke historien”(P.Levine) – Traumer sætter sig i kroppen og nervesystemet og dermed i vores oplevelse af os selv, nuet og verden omkring os.

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133

TYPISKE SYMPTOMER VED TRAUMER:

 • Nedsat koncentration
 • Irritabilitet
 • Træthed
 • Anspændthed
 • Uro
 • Agtpågivenhed
 • Ensomhed
 • Isolation
 • Frygt
 • Tunghed
 • Ligegyldighed
 • Meningsløshed

SE terapi har et særligt fokus på kroppen og dens reaktioner. Ved at arbejde nænsomt med dit nervesystem gennem kropsorienterede samtaler vil ubalancer langsomt balanceres.

Vi lytter til kroppens signaler og impulser og giver mulighed for, at du kan reagere og bevæge dig fra stresstilstand og låsthed mod balance og ro. Slumrende impulser og områder vækkes til live og nye mulige reaktioner opstår.

Låstheden i kroppen og sindet slipper efterhånden og erstattes af livskraft, glæde og mod. Du vil efterhånden føle dig ‘i bedre synk’ med dig selv.

I SE terapi arbejder man ud fra en antagelse om, at vi mennesker reagerer på samme måde, som dyrene på fare, men kan sidde fast i fryset eller nedlukningen, idet vi ikke får ‘rystet os fri’ af traumet og ‘til live igen’ efter en voldsom begivenhed, hvor vi i skræk er gået i frys. Dyr gør noget vi ikke gør. De gør forsvarsbevægelserne færdige – kamp eller flugt bevægelser, og derefter kommer der en reaktion en slags forløsning i nervesystemet, som ses som sitren eller rysten.

For os mennesker gælder det, at når vi kommer ud af denne instinktive tilstand, så kommer angsten og den gør, at vi undlader at færdiggøre forsvarsbevægelserne. Det betyder så at den voldsomt store spænding og energi, som er aktiveret i nervesystemet ophobes og spærres inde i kroppen, man sidder så at sige fastlåst i alarmberedskabet, hvorved der kan udvikles symptomer som beskrevet. Derfor er kernen i traumebehandlingen at få adskilt denne nedlukkede frystilstand i nervesystemet fra angsten/frygten. vi skal have mobiliseret kroppen igen.

Symptomerne på denne frystilstand kan være smerter i kroppen, humørsvingninger, urolig nattesøvn og dårlig koncentration, pludselige angstreaktioner og mærkelige fysiske fornemmelser og symptomer. På sigt kan det, hvis kroppen ikke hjælpes til at få reguleret den ophobede aktivering, udvikle sig til komplekse symptomer som eksempelvis PTSD, depression, angst, migræne og kronisk træthed.

Arbejdet med gamle traumer før det aktuelle: Vores evne til at hele efter tab og traumer kan være meget afhængig af de relationer, vi har haft til vores forældre eller tidlige omsorgspersoner. Jo mere vi er blevet næret i disse relationer og opfyldt med kærlighed. Jo bedre er vores evne til at hele og komme os oven på de fysiske og psykiske traumer og chok livet byder os. Derfor kan det i traumebearbejdning undertiden være nødvendigt også at arbejde med begivenheder fra før selve traumet for at forløse det aktuelle traume. Her vil vi arbejder vi med tilknytningserfaringerne og skaber erfaringer i nervesystemet med sikkerhed – SATe, som er Somatic Attachment Therapy og SOMA Embodiment

Udtalelser

Hos Jeanet oplevede jeg at blive mødt, ikke kun på et bevidst plan men på et meget dybt niveau, der gav sig udslag i mod til at være i kontakt med kroppen og til at genfinde gemte og glemte ressourcer. Det var en oplevelse af, at Jeanet med sin viden om sindets og kroppens funktioner, trygt og sikkert førte mig gennem mit selvs krinkelkroge og blokeringer. Og på en virkelig blid måde gav kroppen mulighed for at begynde en genopbyggelse af sig selv og dermed åbne døren til en større væren. (sissel Saraz)

Kære Jeanet jeg har fået mere ud af mit forløb hos dig, end jeg nogensinde turde håbe på. Da jeg kom ind ad døren hos dig, var jeg så meget slave af mine mønstre og blev ved med at “falde i” og vende tilbage til det voldelige parforhold, der var så ødelæggende. Jeg havde angst og så svært ved at mærke mig selv. Samtalerne med dig var i en lang periode det eneste, som holdt mig oppe. Terapien lærte mig så meget, og jeg er dig dybt taknemmelig for, at jeg idag har et helt andet liv. Jeg mærker mig selv, mine grænser og troen på mit værd og har mod på livet. Og ja jeg er nu på 3. år i et dejligt forhold. Jeg kan pege på mange ting som var særligt – du ved, at  jeg havde prøvet meget terapi, før jeg fandt frem til dig. Noget som betød, at jeg blev ved og ikke gav op var, at du med stor tålmodighed altid hjalp mig op at stå igen, når jeg faldt. Du er det første menneske jeg har mødt, som virkelig troede på, at jeg kunne få det bedre, og jeg følte aldrig, du var skuffet eller mistede tålmodigheden med mig. Din tillid til mig har været så forvandlende – sådan burde mange flere blive mødt. Hvis jeg en dag skulle få brug for hjælp igen ved jeg hvor hjælpen er. Tak 🙂 (Maria 31 år)

Hos Jeanet oplevede jeg at blive mødt, ikke kun på et bevidst plan men på et meget dybt niveau, der gav sig udslag i mod til at være i kontakt med kroppen og til at genfinde gemte og glemte ressourcer. Det var en oplevelse af, at Jeanet med sin viden om sindets og kroppens funktioner, trygt og sikkert førte mig gennem mit selvs krinkelkroge og blokeringer. Og på en virkelig blid måde gav kroppen mulighed for at begynde en genopbyggelse af sig selv og dermed åbne døren til en større væren. (sissel Saraz)

Jeg tilstræber at arbejde normkritisk, hvilket betyder, at jeg søger at have en bevidsthed omkring normer, fordomme og stereotypiseringer.

Du vil altså ikke opleve mig problematisere hverken krop, køn eller seksualitet eller forstå et normbrud som årsagen til det du kæmper med.

Kontakt mig

Jeanet Emelie Knudsen

Psykoterapeut MPF
jeanetemelie@protonmail.com
tlf. 2629 9133