OM MIG

Jeg er 52 år og mor. Foruden min faglige og uddannelsesmæssige baggrund har jeg et levet liv bag mig, med alt det som hører et menneskeliv til. I mit virke som terapeut giver alle mine erfaringer, mine interesser, mit menneskesyn og hele min tilgang til livet en unik profil med fokus på samspillet mellem krop og sind.

Psykoterapeut  MPF  – Kunstterapeut – Pd psykologi  – Supervisor
Somatic experiencing practitioner – SOMA – Kropsterapeut
SATe – Certificeret Somatisk tilknytningsterapeut –
Mindfulnessinstruktør- Kraniosakralterapeut  – Fysioterapeut

Min psykoterapeutiske klinik ligger på Frederiksberg og jeg superviserer over hele landet.

Som psykoterapeut:

har jeg en smittende tro på og tillid til, at det er muligt at finde veje og åbninger, der kan vende håbløshed og fastlåsthed til håb, åbenhed og muligheder. Min styrke ligger i et tydeligt, nænsomt og respektfuldt nærvær. Jeg formår at støtte forankring af forandringer og indsigter gennem samtaler, der ofte indrager kroppen og den sanselige oplevelse. Jeg har

 • klienter i terapeutiske forløb i min praksis siden 2008
 • været tilknyttet som leder af åbne grupper I LMSS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
 • været ansat på Psykoterapeutisk Center Stolpegård – ambulatoriet for spiseforstyrrelser som psykoterapeut og kropsterapeut hvor jeg forestod; individuelterapi, gruppeterapi, kropsterapi, familie- og netværksmøder, og var en del af et forskningsprojekt omkring BED/ behandling af tvangsoversspisning
 • Nu er jeg rådgiver i Danner’s Krisecenter ved siden af min private praksis

Supervisor med undervisningserfaring i vejledning, supervision og coaching:

Jeg har superviseret i forskellige regi både mono og tværfagligt i både gruppe- og enkeltforløb siden 2008 og i en årrække været ansat som ekstern underviser og procesleder ved den pædagogiske diplomuddannelse på professionsuddannelsen på UCC København: diplomuddannelsen i forandrings- og procesledelse. Der underviste jeg og havde træningshold med særligt fokus på systemisk og narrativ metode og brug af sanselig og æstetisk metode i  professionelle  hjælpesamtaler. Endvidere har jeg undervist på arbejdspladser i at implementere tillærte vejlednings, samtale og coachteknikker i det daglige arbejde. Jeg fungerer nu som assistent på SE uddannelsen i DK.

Kropsarbejde og kropsopmærksomhed:

som kropsterapeut og med min baggrund som fysioterapeut har jeg en særlig interesse for kroppens fortællinger og kroppens og nervesystemetssprog:

 • kroppen og nervesystemet som en vej ind i at forstå og begribe
 • kroppen og nervesystemet som en vej til at afsøge nye muligheder.
 • Gennem kroppen og nervesystemet at forløse traumer og skabe lindring.

Jeg har siden 1992 arbejdet bredt indenfor det palliative felt, smertebehandling, traumearbejde og kropsterapi blandt andet med kræftpatienter, kroniske smertepatienter og i psykiatrien både i hospitalsregi, hospiceregi og i privat regi.

METODE OG TILGANG

Min arbejdsmetode er knyttet til den gren af psykologien, der kaldes oplevelsesorienteret psykoterapi. Den er kendetegnet ved at tage klientens oplevelser alvorligt uden et ‘rigtigt’ eller ‘forkert’. Jeg søger altså ikke efter en bestemt sandhed, men arbejder ud fra, hvordan du oplever det at være dig, og hvad det fører med sig af følelser, muligheder og begrænsninger.

Den oplevelsesorienterede psykoterapi bygger på et eksistentielt humanistisk menneskesyn. Jeg trækker på metoder inden for terapiformer som:

 • humanistisk terapi
 • eksistentiel terapi
 • neuroaffektiv terapi
 • tilknytningsterapi
 • systemisk/narrativ terapi
 • kunstterapi

Vi bruger de metoder, som er mest hensigtsmæssige for det, du gerne vil arbejde med. Den tilknytningsorienterede og sanseligt/kropslige tilgang spiller altid en rolle enten direkte eller som baggrund i mit arbejde.

UDDANNELSER

Certificeret Somatic Experiencing ® Practitioner  2017

Pd Psykologi, vejledning, supervision og coaching 2009

Eksamineret Kunstterapeut, DSH-O 2008

Fysioterapeut  1992

Jeg er i løbende efter- og videreuddannelse, ligesom jeg modtager supervision på mit arbejde og iøvrigt forpligter mig til at overholde psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer.

EFTERUDDANNELSER & KURSER

SOMA ®, v Sonia Gomes, psykolog, ph.d. 2018

Krisepsykologi 1 og 2, v. psykolog Henrik Lyng 2016 og 2017

BBAT Basic Body Awareness Therapy 2014

Kognitiv mindfulnessinstruktør, Kognitivt center Fyn 2014

SATe – Certificeret Somatisk tilknytningsterapeut ® v Diane Poole Heller, KGI  2014

Narrativ Pædagogik, Undervisning & Formidling, Dispuk – 2013

Kranio Sakral terapeut 1996, 2016

Tab og Traume v. Marianne Davidsens Nielsen 1994

Lymfødembehandler adm Földi, v. o.læge Carl F. Petlund, Oslo 1994

Klinisk sexologi v. Preben Hertoft, sexologisk klinik rigshospitalet 1994